dimarts, 26 de maig de 2015

PARÒDIA DE HITLER EN EL GRAN DICTADOR: LA IMPORTÀNCIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ